Four of our athletes before the 2018 Dartford Half Marathon (L-R Damian GIBBS, Victoria GIBBS, Martin HARMAN, Michaela McMILLAN)

…and afterwards!